Text

Maria Toumazou
RHYTHM, CITIZEN
24.09.22 – 11.12.22
Grazer Kunstverein
Graz – Austria